The reference for your web-and marketing solutions

we develop personal strategy for your business

Disclaimer


Algemeen

 

Deze website werd met zorg gecreëerd, maar No Nonsens bvba kan niet garanderen dat alle informatie steeds correct is en tot op het laatst bijgewerkt, en kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Indien links naar andere sites tot stand worden gebracht, al dan niet met behulp van zoekinstrumenten, is No Nonsens bvba niet aansprakelijk voor het bestaan en/of de inhoud van deze sites, of voor hun morele kwaliteit. No Nonsens bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

 

Auteursrecht © No Nonsens, 1996-2020

 

De teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders- zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht. Elke inbreuk op het hierboven beschrevene kan leiden tot vervolging.

 

Handelsmerken

 

Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt zijn beschermde handelsmerken.

 

Allerlei

 

Ieder geschil met betrekking tot de No Nonsens bvba website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving.

 

Enkele van onze specialisaties.

Klanten vertellen.

Mr. Gregory Goossens

Nous sommes très content du travail presté par Mr. Luyckx. Il a effectué un travail remarquable en très peu de temps et avec beaucoup de professionalisme. Nous avons pu remarquer qu'il était à l'écout... lees verder